• Välkommen till Larmatic Alarm

    Med bred kunskap och stort engagemang levererar vi säkerhetssystem till företag, myndigheter och privatpersoner.

    Läs mer

Säkerhet sedan 2005

Larmatic har varit verksamt sedan 2005 och vår verksamhet består i att förse stora som små företag, offentlig sektor samt privatpersoner med allmänna säkerhetssystem såsom inbrotts- och brandlarm, kameraövervakning och passersystem, samt lås- och mekanik. Vår målsättning är att våra kunder skall känna sig trygga sin investering både vad gäller säkerhetssystemets utformning och i den service vi erbjuder dem.

Larmatic är certifierad anläggarfirma i Larmklass 2 av SBSC och i nuläget har vi två behöriga ingenjörer avseende inbrottslarm, och en behörig ingenjör inom kameraövervakning. Utbildning av personal sker löpande och all personal har gällande kompetens för att verka inom branschen.

För att kvalitetssäkra produktledet arbetar vi alltid med ledande och pålitliga leverantörer såsom bl.a. Axema, Assa, RCO, Teletec, m.fl. Detta innebär att de produkter vi installerar är, där det krävs, godkända och testade av  bl.a. SBSC vilket resulterar i att vårt val av materiel är kvalitetssäkrat.

Kontaktpersoner

Nicklas Norelius

Försäljning - Projektering

Mikael Åsberg

Försäljning - Projektering

Patrik Krüger

Försäljning - Projektering

Kostnadsfri rådgivning!

Har du frågor kring det vi gör eller vad kan vi hjälpa dig med?
Kontakta oss direkt!

Kontakta oss