Fastighet, flerbostadshus & BRF

Larmatic Alarm har genom åren levererat allt från mindre enkla, till stora avancerade säkerhetssystem till fastighetssidan. Men oavsett små eller stora uppdrag så ligger alltid
stort fokus på hög säkerhet och användarvänlighet.

Med Larmatic Alarm får du en avtalspart gällande installation, service, anslutning mot larmcentral och löpande underhållsarbete. Enkelt, praktiskt och säkert.

Inbrottslarm

Vi installerar inbrottslarm med anpassningar till verksamhet, önskemål om funktioner och eventuella försäkringskrav. Larmatic är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1 och 2.

Passersystem

Med ett passersystem installerat försvinner bekymret med borttappade nycklar då alla behöriga istället använder passerbrickor som enkelt kan spärras vid förlust. Många passersystem kan även kombineras med funktioner för porttelefon, hisstyrning, tvättstugebokning, portöppning till garage etc. I takt med att behoven växer, så kan systemen normalt enkelt utökas.

Kameraövervakning

Med kameror installerade uppnås ett starkt preventivt skydd, samtidigt som dagens system ger riktigt goda möjligheter att i lagrat videomaterial identifiera personer, fordon och andra händelser.
Larmatic är en certifierad anläggarfirma för kameraövervakning. Kontakta oss gärna om du har frågor kring funktioner, lagar eller regler.

Lås & mekanik

Vi erbjuder även lösningar gällande det fysiska skyddet med lås, galler, jalusier, dörrautomatiker etc. som är viktiga delar i skyddet av din lokal och din verksamhet.
En väsentlig del att ta hänsyn till är eventuella nödutrymningsvägar där låsen måste anpassas för att klara både brand- och försäkringskrav.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med säkerheten i er fastighet.