Referenser

Mekonomen
Larmatic har flertalet Mekonomenanläggningar som kunder. Där har vi installerat deras allmänna säkerhetssystem och efter installationsförfarandet hanterar vi, via avtal, det allmänna underhållet.

Stena Fastigheter
Larmatic har ca. 10-talet säkerhetsanläggningar bestående av bla. kameraövervaknigssystem, inbrottslarm och passersystem. Larmatic anlitas för både nyinstallation och underhåll på deras befintliga säkerhetssystem.

Edenred (Rikskuponger)
Rikskuponger är att definiera som en högsäkerhetskund. De har valt Larmatic som leverantör för deras integrerade säkerhetssystem.

Ahlsell Sverige
Ahlsell har valt Larmatic som leverantör för deras säkerhetssystem vilka består av bla. inbrottslarm, kameraövervakning och passersystem.


Bygma Gruppen AB
Larmatic hjälper ett par av Bygma Gruppens byggvaruhus med service och underhåll av deras säkerhetsanläggningar. Säkerhetsanläggningarna består av kameraövervakningssystem, inbrotts,- och passagesystem. Vissa anläggningar är kopplade till Larmatics larmcentralstjänst för utryckning av lokalt väktarbolag.


K- Rauta AB
Larmatic har ett avtal med K-Rautas byggvaruhus representerade i hela Sverige. Avtalet består i att utföra service- och underhåll av deras säkerhetsanläggningar bestående av bl.a. brandlarm, inbrottslarm och passagesystem. 


Svenska Kyrkan
Larmatic hjälper sedan en tid tillbaks flertalet av Svenska Kyrkans församlingar i Stockholm, med service, installation, underhåll av både kameraövervakningssystem, inbrottslarm och passersystem.