Våra tjänster

Larmatics erbjudande består i att installera- och serva både nya- och befintliga säkerhetssystem. Detta innebär att vi gärna inkommer med en offert avseende service- och underhåll det säkerhetssystem Ni idag redan har installerat.

Vår målsättning är att vår kund endast skall behöva ”en” kontaktväg avseende teknisk och personell säkerhet. Därav så samordnar vi både ”vårt” kärnerbjudande med tillhörande sidotjänster såsom bevakningsbolag och larmcentral. På så sätt har kunden endast ”en” partner med kännedom om kundens behov och önskemål.

Vi arbetar med branschens samtliga förekommande fabrikat såsom Siemens/Bewator, Assa, RCO, Teletec osv. Flertalet av våra kunder har verksamhet under kväller och helger vilket har resulterat i att Larmatic även har en jourverksamhet för att tillgodose våra kunders behov av support under dessa tider. Vi lämnar alltid en skriftlig offert där vi beskriver uppdraget och inkommer gärna med referenser om så efterfrågas.