Passersystem

Med ett passersystem kan du enkelt bestämma vem som ska ha tillträde till lokalerna. Du kan få full dokumentation om vem som passerat och vid vilken tidpunkt. Alla som ska ha tillträde får ett passerkort eller passerbricka. Om något kort/bricka försvinner kan man enkelt spärra det i passersystemet. All administration sker från din PC. 

Varje kort/bricka är unik i systemet och gör det möjligt att passera endast i de dörrar man har tillträde till.

Passersystemet kan kompletteras med en mängd olika typer av läsare och porttelefoner.