Kameraövervakning

Kameraövervakning kan vara ett bra sätt att öka skyddet mot vissa typer av brott. Den har både en avskräckande effekt och kan ge viktig information om ett brott begåtts. Kameraövervakning fyller även en viktig funktion i industrier där kameran kan ge ett larm vid exempelvis en avvikelse i processen. Besöksräkning och kartläggning av kundflöden är andra användningsområden.

Ett kameraövervakningssystem från Larmatic ger dig full kontroll på verksamheten. Ett nätverksbaserat kameraövervakningssystem kan dessutom bidra till en mer kostnadseffektiv och rationell bevakning. Det ger möjlighet till effektiv övervakning på distans, och flera anläggningar kan kopplas upp till en central övervakning.

Larmatic har valt att certifiera en behörig ingenjör inriktad på kamerasystem för att säkerställa kvalitén för våra installationer.