Om oss

Om Larmatic

Larmatic har varit verksamt sedan 2005 och vår verksamhet består i att förse stora som små företag, offentlig sektor samt privatpersoner med säkerhetssystem inom inbrottslarm, brandlarm, kameraövervakning och passersystem och därtill lås och övrigt mekaniskt skydd. Vår målsättning är att våra kunder skall känna sig trygga sin investering både vad gäller säkerhetssystemets utformning och i den service vi erbjuder.

Certifierade med hög kompetens

Larmatic är certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 2, och i nuläget har vi för detta område två behöriga ingenjörer. Vi är även certifierad anläggarfirma inom kameraövervakning och har en behörig ingenjör. Utbildning av personal sker löpande och all personal har gällande kompetens för att verka inom branschen.

Integritetspolicy

Vi värnar om våra kunders integritetspolicy. Läs mer om hur vi arbetar med den här.