Samgående mellan Zenita Security och Larmatic Alarm.

2021-05-05

Zenita Security (Etb. 1963) har under senaste åren vunnit en flertal större avtal bl.a. med Svenska Eco-Datacenter, Hi3G, Vattenfall, Stockholms Hamnar m.fl. och proserobolaget Larmatic Alarm har under de senaste åren expanderat kraftigt inom området eftermarknad och har ett väl utvecklat serviceerbjudande.

Nytt starkt kunderbjudande inom teknisk säkerhet
Kombinationen mellan högsäkerhetsentreprenader och infrastruktursavtal samt ett väl fungerade serviceerbjudandet gör att kunderbjudandet blir än mer komplett. Ledningen i Zenita Security och Larmatic diskuterar ett samgående varav effekten beräknas resultera i en omsättning om totalt + 110 Msek och med 60-talet medarbetare.

Som kund till Larmatic kan du känna dig helt trygg i att vi genom Zenita Security kommer fullfölja alla våra åtaganden och serva er på minst samma fina sätt som genom Larmatic.

Som ett led i den här satsningen utses Richard Sommer till VD även i Zenita AB. Genom förändringen kommer vi att få ett större fokus på kunder, erbjudanden och utförande. Zenitas tidigare VD Lars Lundgren axlar rollen som CTO med fokus på kvalitet, certifieringar och mer kompletta erbjudanden till båda företagens kunder.

Richard Sommer tillträde tjänsten som VD den 12 april 2021.

Pressrelease

www.zenita.se

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00