Kontor

När vi projekterar säkerhetssystem till kontor ligger stort fokus på hög säkerhet och användarvänlighet. I de allra flesta fall installeras kombinationer av system där exempelvis inbrottslarm, passersystem och lås samverkar. Detta för att förenkla det dagliga handhavandet.

Med Larmatic får du en avtalspart gällande installation, service, anslutning mot larmcentral och löpande underhållsarbete. Enkelt, praktiskt och säkert.

Inbrottslarm

Vi installerar inbrottslarm med anpassningar till verksamhet, önskemål om funktioner och eventuella försäkringskrav. Larmatic är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1 och 2.

Passersystem

Med ett passersystem installerat försvinner bekymret med borttappade nycklar då alla behöriga istället använder passerbrickor som enkelt kan spärras vid förlust.
I takt med att företaget eller behoven växer, så kan systemet enkelt utökas.

Kameraövervakning

Med kameror installerade uppnås ett starkt preventivt skydd, samtidigt som dagens system ger riktigt goda möjligheter att i lagrat videomaterial identifiera personer, fordon och andra händelser.
Larmatic är en certifierad anläggarfirma för kameraövervakning. Kontakta oss gärna om du har frågor kring funktioner, lagar eller regler.

Lås & mekanik

Vi erbjuder även lösningar gällande det fysiska skyddet med lås, galler, jalusier, dörrautomatiker etc. som är viktiga delar i skyddet av din lokal och din verksamhet.
En väsentlig del att ta hänsyn till är eventuella nödutrymningsvägar där låsen måste anpassas för att klara både brand- och försäkringskrav.

”Om flyttlasset går”

Det händer ju då och då att flyttlasset går, och att företaget landar på ny adress och att frågor kring säkerheten ibland kan hamna lite längre ner på att-göra-listan. Oavsett om ni tidigt planerat för inbrottslarm, passersystem och andra säkerhetsfrågor, eller om ni tänker;
”Järnspikar det glömde vi”, så finns vi på Larmatic till din hjälp.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med säkerheten inför kontorsflytten.