Industri

När vi projekterar säkerhetssystem till industrifastigheter ligger stort fokus på hög säkerhet och användarvänlighet. I de allra flesta fall installeras kombinationer av system där exempelvis inbrottslarm, passersystem och lås samverkar. Detta för att förenkla det dagliga handhavandet.

Med Larmatic får du en avtalspart gällande installation, service, anslutning mot larmcentral och löpande underhållsarbete. Enkelt, praktiskt och säkert.

Inbrottslarm

Vi installerar inbrottslarm med anpassningar till verksamhet, önskemål om funktioner och eventuella försäkringskrav. Larmatic är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1 och 2.

Passersystem

Med ett passersystem installerat försvinner bekymret med borttappade nycklar då alla behöriga istället använder passerbrickor som enkelt kan spärras vid förlust. Många passersystem kan även kombineras med funktioner för porttelefon, hisstyrning, portöppning etc. I takt med att behoven växer, så kan systemen normalt enkelt utökas.

Kameraövervakning

Med kameror installerade uppnås ett starkt preventivt skydd, samtidigt som dagens system ger riktigt goda möjligheter att i lagrat videomaterial identifiera personer, fordon och andra händelser.
Larmatic är en certifierad anläggarfirma för kameraövervakning.

Lås & mekanik

Vi erbjuder även lösningar gällande det fysiska skyddet med lås, galler, jalusier, dörrautomatiker etc. som är viktiga delar i skyddet av fastighet och verksamhet. En väsentlig del att ta hänsyn till är eventuella nödutrymningsvägar där låsen måste anpassas för att klara både brand- och försäkringskrav.

Kontakta oss om ni behöver hjälp inför investeringar kring säkerheten.