Handel

När vi projekterar säkerhetssystem till butiker ligger stort fokus på hög säkerhet och användarvänlighet. I de allra flesta fall installeras kombinationer av system där exempelvis inbrottslarm, passersystem och lås samverkar. Detta för att förenkla det dagliga handhavandet.

Med Larmatic får du en avtalspart gällande installation, service, anslutning mot larmcentral och löpande underhållsarbete. Enkelt, praktiskt och säkert.

Inbrottslarm

Vi installerar inbrottslarm med anpassningar till verksamhet, önskemål om funktioner och eventuella försäkringskrav. Larmatic är en certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 1 och 2.
Om behov finns kan larmsystemet kompletteras med överfallslarm för att ytterligare höja säkerhetsnivån och öka tryggheten. Överfallsknappar kan fås fast monterade eller trådlösa.

Passersystem

Med ett passersystem installerat försvinner bekymret med borttappade nycklar då alla behöriga istället använder passerbrickor som enkelt kan spärras vid förlust. I takt med att behoven växer, så kan systemet enkelt utökas.

Kameraövervakning

Med kameror installerade uppnås ett starkt preventivt skydd, samtidigt som dagens system ger riktigt goda möjligheter att i lagrat videomaterial identifiera personer, fordon och andra händelser.
Larmatic är en certifierad anläggarfirma för kameraövervakning. Kontakta oss gärna om du har frågor kring funktioner, lagar eller regler.

Lås & mekanik

Vi erbjuder även lösningar gällande det fysiska skyddet med lås, galler, jalusier, dörrautomatiker etc. som är viktiga delar i skyddet av din lokal och din verksamhet. En väsentlig del att ta hänsyn till är eventuella nödutrymningsvägar där låsen måste anpassas för att klara både brand- och försäkringskrav.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med säkerheten i butiken.